🗳 علیزاده (نماینده مردم مراغه):

در صورت ورود رئیسی انتخاباتی دو قطبی خواهیم داشت | اگر رئیسی در انتخابات حضور پیدا نکند، قطعاً انتخابات پرشور نخواهد بود